06-11-15

onbegonnen werk

allerheiligen2.jpg

 

 

in het hier-nu-maals

speculeren over 't hier-na-maals:

onbegonnen werk!

 

 

joz. le bruyn